Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, SKURK , met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected] of per post: SKURK, Jaagpad 43, 4871 JC Etten-Leur. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-43 98 18 40. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Definities

SKURK is eigenaar van een online winkel in kinderkleding voor boys, welke via www.skurk.nl kan worden bezocht.

Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van www.skurk.nl overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

 

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

Voor onze online betalingen worden géén extra kosten berekend.
U kunt bij ons betalen met IDEAL, PayPal, Creditcard (Maestro, VISA, Mastercard), Sofort, Belfius, Bancontact, KBC.

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; SISOW verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor de rekening van de koper tenzij je boven de 50 euro aan artikelen besteld. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de verkoper.

 

Artikel 4 – Leveringen

SKURK zorgt voor een snelle levering van de door uw bestelde artikelen.
De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De bestelling wordt verzonden als de betaling ontvangen is. Binnen Nederland worden alle bestellingen boven de 50 euro gratis verstuurd. Ons streven is uw bestelling binnen 2 a 3 dagen bij u thuis te bezorgen..

Annulering bestelling: iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar SKURK en uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert SKURK het betaalde bedrag uiterlijk binnen zeven dagen op het door u aan te geven rekeningnummer.

 

Artikel 5 – Retour

Mocht een artikel niet aan uw verwachting voldoen dan kan deze geretourneerd worden. Gebruik daar ons retourformulier voor. Stuur een mail naar [email protected] en vermeld daarin je retouren. Wij sturen dan per e-mail het retourlabel toe. (houdt de pakbon aan). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de retournering:

  • Artikelen kunnen retour gestuurd worden binnen 7 werkdagen.
  • De pakbon dient ook mee terug gestuurd te worden.
  • Artikelen dienen in oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden inclusief aangehecht kaartje.
  • Artikelen dienen ongedragen en onbeschadigd te zijn.
  • Artikelen dienen ongewassen te zijn.
  • De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Mits er aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de retourzending geaccepteerd. De aanmelding van uw retourzending wordt door ons per e-mail bevestigd.
Retourzendingen dienen op kosten van de verkoper geretourneerd te worden naar het volgende adres:

SKURK
T.a.v. Retouren
Grauwe Poldervoetpad 6A
4876 AW Etten-Leur

Het bedrag van de retour gezonden artikelen wordt aan u binnen 7 dagen teruggestort indien aan bovenstaande criteria is voldaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 8 – Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen en/of vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en SKURK dan wel tussen SKURK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en SKURK is dev.allroundweb.nl/skurk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van SKURK.

 

Artikel 9 – Overmacht

SKURK heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat SKURK VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. SKURK crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met SKURK. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dienen de artikelen teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door SKURK plaats.

Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 10 van onze voorwaarden.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zeeland- West-Brabant bevoegd.

De waardering van www.skurk.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 254 reviews.